De 5 natuurgerichte principes

Als holistische natuurgeneeskundig therapeut werk ik vanuit de volgende 5 natuurgerichte principes.
1. energie
2. prikkeloverdracht
3. drainage
4. voeding
5. psyche
Deze 5 principes zijn terug te vinden in de werkvormen die ik toepas. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.
Om al mens optimaal te kunnen functioneren dienen al deze 5 principes in balans te zijn.

Klik op één van de bovenstaande principes voor meer informatie.

Zie mijn "werkvormen" hoe ik deze 5 principes in de praktijk toepas.