De 5 natuurgerichte principes

Als holistische natuurgeneeskundig therapeut werk ik vanuit de volgende 5 natuurgerichte principes.
1. energie
2. prikkeloverdracht
3. drainage
4. voeding
5. psyche
Deze 5 principes zijn terug te vinden in de werkvormen die ik toepas. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.
Om al mens optimaal te kunnen functioneren dienen al deze 5 principes in balans te zijn.

1. Energie
Het belangrijkste principe is 'Energie'. Dit is de basis voor het functioneren van het menselijk lichaam. De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te functioneren. Deze stromen zijn in ons lichaam verbonden door middel van chakra's en meridianen. Wanneer er een tekort is aan energie in een lichaam, dan ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken.
Bij mijn behandelingen gebruik ik de chakra's en de sen-lijnen (meridianen) om de energiestromen weer in goede banen te leiden, waardoor het geneesproces op gang wordt gebracht. Want zonder energie kan er geen herstel plaatsvinden.